Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
W dniu 25 kwietnia 2024 roku o godz. 14.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu w Sali Ratuszowej

Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2,

które będą transmitowane na kanale, link poniżej

https://miastozywiec.posiedzenia.pl/

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z Sesji Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 marca 2024 r.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Żywca.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy, położonej w Żywcu przy Armii Krajowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego  samochodu służbowego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Żywca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie obrad LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                     Jarosław Gowin

Facebook
Poleć stronę