Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00  w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok;
  2. dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024-2029;
  3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy, położonej w Żywcu przy ul. Armii Krajowej;
  4. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Żywca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
  5. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego z napędem hybrydowym dla  Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Facebook
Poleć stronę