Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN PRACY APTEK, DYŻURÓW W PORZE NOCNEJ ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY W POWIECIE ŻYWIECKIM

(od 26 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.)

 

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że podstawowy harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2024 znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1.

W związku z nowelizacją art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2301 z późn. zm.) ustawodawca zrezygnował z całodobowych dyżurów aptek oraz wprowadził rozwiązania bazujące w pierwszej kolejności na dobrowolności pełnienia dyżurów aptecznych.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Żywcu po uzgodnieniach ze wszystkimi aptekami w dniu 10 kwietnia 2024r. podjął Uchwałę Nr 1901/VI//24 w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy. Zgodnie z w/w uchwałą zostały ustalone dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego:

  1. w porze nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 21:00 do 23:00

(nie dotyczy 24 i 31 grudnia 2024 roku) – PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 2

  1. w dni wolne od pracy (nie dot. niedziel) w rozumieniu art. 1 pkt 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)

- w godzinach od 14:00 do 18:00 PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 2

  1. w porze nocnej w niedziele, święta oraz 24 i 31 grudnia 2024 roku w godzinach od 19:00 do 21:00 – PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 2

OBJAŚNIENIE:

W ustawie wprowadzono określenie „dyżur w dzień wolny od pracy” i „dyżur w porze nocnej”.

  • Dyżur w dzień wolny od pracy jest to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w dniach, o których mowa w art. 1 lub 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10:00 a 18:00 (tylko 4 godziny finansowane przez NFZ na podstawie uchwały Zarządu Powiatu).
  • Dyżur w porze nocnej jest to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami od 19:00 -23:00 (tylko 2 godziny finansowane przez NFZ na podstawie uchwały Zarządu Powiatu).

***

Ponadto informujemy, że najbliższymi aptekami działającymi całodobowo są:

  • Apteka „Klimczok”, ul. Cyniarska 11, Bielsko-Biała, tel. 33 812-48-66
  • Apteka „Na Dworcu”, ul. Warszawska 2, Bielsko-Biała, tel. 33 812-24-76

 

 


Załączniki:

Facebook
Poleć stronę