Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

Zakres współpracy zagranicznej

Celem polityki zagranicznej Miasta jest zmiana wizerunku poprzez stworzenie obrazu Żywca jako miasta unowocześniającego swoją gospodarkę, miejsca wielu inwestycji, gminy dbającej o stan środowiska naturalnego, zamieszkanego przez wykształconych, dobrze wykwalifikowanych ludzi, miasta o bogatej różnorodnej kulturze. Podstawą działań Władz Miejskich są podpisane porozumienia o partnerskiej współpracy z regionami posiadającymi znaczne doświadczenia samorządowe, podobną strukturę gospodarczą i kulturową. Współpraca międzynarodowa z miastami - bliźniakami: Riom, Unterhaching, Cadca, Adur District, Godollo obejmuje wymianę doświadczeń, wyjazdy młodzieży, organizację imprez kulturalnych oraz promocję turystyczną i gospodarczą. Kontakty te służą lepszemu poznaniu naszych sąsiadów, co jest ważne w dobie jednoczenia się kontynentu.

Unterhaching w Niemczech
www.unterhaching.de

 

Z gminą Unterhaching akt zbliźniaczenia
został podpisany
15 lipca 1995 r. w Unterhaching,
a 30 lipca 1995 r. w Żywcu.

 

Współpraca obejmuje:
- wymianę grup młodzieży szkolnej i harcerzy,
- kontakty drużyn pożarniczych,
- rozwój wspólnych działań w zakresie oświaty, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- wspólne inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska,
- wymianę ofert gospodarczych,
- działania promocyjne polegające na wymianie czasopism, rzemiosła artystycznego i folkloru oraz organizowaniu koncertów regionalnych zespołów i orkiestr,
- poszukiwanie źródeł finansowania nowych przedsięwzięć,
- udziale delegacji obu miast na wszelkiego typu uroczystościach miejskich, krajowych i międzynarodowych.

Riom we Francji
www.riom.net

 

 

Z miastem Riom akt zbliźniaczenia
został podpisany
6 sierpnia 1995 r. w Żywcu,
a 15 czerwca 1996 r. w Riom.

 

 

Współpraca obejmuje:

- wymianę między rodzinami obu miast,
- wymianę grup młodzieży
- współdziałanie szpitali polegające na wymianie doświadczeń oraz wzajemnych wizytach grup roboczych,
- wymianę ofert gospodarczych
- spotkania grup roboczych w dziedzinie oświaty, wychowania młodzieży, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki
- działania promocyjne polegające na wymianie czasopism i rzemiosła artystycznego, udziale w targach noworocznych oraz koncertach zespołów regionalnych i orkiestr,
- udział delegacji obu miast w uroczystościach miejskich, krajowych i międzynarodowych,
- nawiązanie kontaktów między klubami łuczników z obu miast.

Współpraca Żywieckich Gimnazjów ze szkołami z RIOM we Francji

Čadca na Slowacji
www.mestocadca.sk

 

 

Z miastem Čadca akt zbliźniaczenia
został podpisany
10 sierpnia 1997 r. w Żywcu,
a 16 stycznia 1998 r. w Čadcy.

 

 

Za jeden z priorytetów w rozwoju miasta uznaje się współpracę transgraniczną obejmującą Beskid Żywiecki oraz Kysuce i zachodnią Orawę. 18 lutego 2000 r. podpisano umowę o utworzeniu Euroregionu "Beskidy". Wspólne wysiłki samorządowców po obu stronach granicy zaowocowały powstaniem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gmin Słowacko-Polskich Regionu Beskidzkiego, które ma wspierać rozwój kontaktów w zakresie ochrony środowiska, gospodarki i kultury.

Współpraca obejmuje:
- wymianę doświadczeń w zakresie pracy Urzędów Miejskich,
- wymianę informacji o potrzebach i możliwościach rynku słowackiego i rynku polskiego - zwłaszcza w strefie przygranicznej,
- kontakty w zakresie oświaty, które opierają się głównie na wymianie dzieci i młodzieży szkolnej,
- kontakty w zakresie kultury prowadzone za pośrednictwem miejskich jednostek kultury sportu i turystyki, takich jak Muzeum w Żywcu,
Żywiecki Ośrodek Kultury, Zespół Zamkowo-Parkowy, Żywiecka Biblioteka Samorządowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- organizowanie imprez kulturalnych z okazji "Dni Kultury Słowackiej w Żywcu - region "Kysuce" oraz "Dni Kultury Polskiej na Słowacji -region Żywiecczyzny",
- działania promocyjne polegające na wymianie czasopism, rzemiosła artystycznego i folkloru oraz organizowaniu koncertów regionalnych zespołów i orkiestr,
- udział delegacji obu miast w uroczystościach miejskich, państwowych i międzynarodowych.

 

Adur District w Anglii
www.adur.gov.uk

 

 

W sierpniu 1998 r. w Anglii została podjęta deklaracja wspólnej intencji podpisania umowy partnerskiej z regionem Adur. 
Natomiast podpisanie umowy nastąpiło
6 sierpnia 2000 r. na żywieckim Rynku.

 

Współpraca obejmuje:
- wymianę doświadczeń w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki,
- popieranie kontaktów między społeczeństwami, a zwłaszcza pomiędzy młodzieżą,
- nawiązywanie kontaktów gospodarczych firm i zakładów pracy.

 

Gödöllö na Węgrzech
www.godollo.hu

 

 

Podpisanie aktu nastąpiło
w dniu 1 czerwca 2002r.w Gödöllö,
a w Żywcu w dniu 4 sierpnia 2002 r.

 

 

Współpraca z miastem Gödöllö na Węgrzech została nawiazana w listopadzie 1999 r. poprzez zaproszenie władz naszego miasta do Gödöllö.
Celem tej wizyty było nawiązanie kontaktów między naszymi miastami, które doprowadziły do ukształtowania się bliższych więzi i do podpisania aktu zbliźniaczenia.
Współpraca obejmuje:
- wymianę grup młodzieży szkolnej,
- udział delegacji obu miast na wszelkiego typu uroczystościach miejskich, krajowych i międzynarodowych,
- rozwój wspólnych działań w zakresie oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- ulepszenie struktury organizacyjnej jednostek samorządowych w oparciu o wymianę doświadczeń i wdrażanie pomysłów wprowadzonych w innych miastach.

Liptovský Mikulás na Słowacji
www.liptovskymikulas.sk

 

 

Umowa o stosunkach partnerskich i współpracy pomiędzy miastami Żywiec a Liptowski Mikulasz została podpisana
w dniu 20.06.2008 roku w Liptowskim Mikulaszu, a na Rynku Żywieckim w dniu 1 sierpnia 2010 roku.

 

Współpraca obejmuje:
- Wzmocnienie przyjaźni pomiędzy samorządami miejskimi i mieszkańcami obydwóch miast,
- Realizowanie wymian grup młodych ludzi oraz specjalistów z różnych dziedzin,
- Wymianę doświadczeń we wszystkich gałęziach życia społecznego oraz wzajemną pomoc w poszczególnych jego dziedzinach,
- Szerzenie informacji o kulturze i zwyczajach miast partnerskich, umożliwiając obywatelom wzajemne ich poznanie.

Borjomi w Gruzji
www.borjomitourism.ge

 

Podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy Miastem Żywiec a Miastem Borjomi - Gruzja nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2011 roku w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu.
Władze Samorządowe Miasta Żywca oraz Władze Samorządowe Miasta Borjomi złożyły uroczyste przyrzeczenie rozwijania i umacniania współpracy pomiędzy miastami, przestrzegania zasad partnerstwa mającego na celu wzajemne poznanie, zrozumienie i wspieranie kontaktów nawiązywanych przez społeczności lokalne.

 Współpraca obejmuje:

- udział delegacji obu miast we wszelkiego typu uroczystościach miejskich, krajowych i międzynarodowych,
- nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji wspólnych projektów z zakresu oświaty, kultury, turystyki i ekologii,
- rozwijanie wymiany partnerskiej pomiędzy społecznościami lokalnymi, zwłaszcza młodzieżą szkolną,
- poszukiwanie źródeł finansowania nowych przedsięwzięć,
- działania promocyjne w zakresie wymiany czasopism, rzemiosła artystycznego i folkloru oraz udziału w festiwalach i koncertach zespołów regionalnych.

Współpraca krajowa

Szczytno
www.um.szczytno.pl

 

 

Z miastem Szczytno partnerskie przyrzeczenie zostało podpisane 8 listopada 2004 roku w Szczytnie,
a 6 sierpnia 2005 roku w Żywcu.

 

 

Współpraca obejmuje:
- wymianę doświadczeń w zakresie pracy Urzędów Miejskich,
- rozwój wspólnych działań w zakresie oświaty, kultury, sztuki, sportu i turystyki,
- współdziałanie bibliotek, centrum kultury i ośrodka sportu i rekreacji polegające na wymianie doświadczeń oraz wzajemnych wizytach grup roboczych,
- udział delegacji obu miast w uroczystościach miejskich.

 

 

 

 

 

The project “Common European Memory of the Past” was funded with the support of the European Union under the Programme                               "Europe for Citizens"

 

 

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”

 

Participation: The project involved 90 citizens, notably 30 participants from the city of Negotino  (Macedonia), 

30 participants from the city of Zywiec (Poland) and 30 participants from the city Popovo (Bulgaria).


Location/Dates: The event took place in  Popovo (Bulgaria) from 26/08/2015 to 30/08/2015

Short description: 

 

The day of 27/08/2015 was dedicated to the customs, traditions and religions in different regions of Europe and whats common between them. Through thematic discussions and workshops were reached different things in commong in the history, customs and culture of the participating countries.

 

The day of 28/08/2015 was dedicated to seminar visits to various cultural and historical sites in the municipality of  Popovo. The Project participants were acquainted with the history of the region and how it affects a large part of today's European countries.

 

The day of 29/08/2015 was dedicated to seminar visits, performance of various restorations of old customs; it was celebrated a Mass in the Rock monasteries in Krepcha in which  participants were the citizens from the partner countries.

 

The day of 30/08/2015 was dedicated to the final conference where all participants from project had to share overall impressions related to the topic - "Different regions - Common European remembrance".

 

Facebook
Poleć stronę