Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
W dniu 27 marca 2024 roku o godz. 10.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu w Sali Ratuszowej

Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2,

które będą transmitowane na kanale, link poniżej

https://miastozywiec.posiedzenia.pl

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z Sesji Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 lutego 2024 r.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Żywca.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żywcu za 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024-2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Żywca w 2024 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Żywca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Żywcu przy ul. Mleczarskiej, ul. Kabaty i ul. Liliowej.
 11. Sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie obrad LXXXVII Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                           Jarosław Gowin

Facebook
Poleć stronę