Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 27 marca 2024 r. o godz. 8.00  w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu za rok 2023.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

A/dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok;

B/dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024-2029;

C/przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Żywca w 2024 roku;

D/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Żywca;

E/ sprzedaży nieruchomości położonych w Żywcu przy ul. Mleczarskiej, ul. Kabaty i ul. Liliowej.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Facebook
Poleć stronę