Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

 

loga projektu

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – MIASTO ŻYWIEC

 

 

W dniu 28 grudnia 2022 r. Miasto Żywiec podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – MIASTO ŻYWIEC” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.
Poddziałanie 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Realizacja projektu jest niezbędna, aby zapewnić tym uczniom właściwy rozwój edukacyjny poprzez łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, a jednocześnie wspomóc pracę nauczycieli żywieckich szkół podstawowych w komunikacji językowej z dziećmi i młodzieżą ukraińską. Projekt umożliwi przełamywanie bariery językowej w mowie i w piśmie, co przełoży się na powodzenie edukacyjne uczniów w zakresie przedmiotów ogólnokształcących prowadzonych w języku polskim oraz ułatwi komunikację nauczycieli z rodzicami w zakresie ustaleń dotyczących działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w szkole.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych (laptopy, elektroniczne translatory mowy, monitory multimedialne) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. dzieci i młodzieży z Ukrainy, która od wybuchu wojny w Ukrainie uczy się w żywieckich szkołach podstawowych.

Całkowita wartość projektu: 117 352,94 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 105 617,65 PLN (90%)
Koszty kwalifikowalne: 117 352,94 PL

 

Facebook
Poleć stronę