Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - MIASTO ŻYWIEC”.

Miasto Żywiec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - MIASTO ŻYWIEC”

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Żywiec poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01.11.2022 r. do 30.06.2023 r.

Wsparciem objętych zostanie 30 uczestników projektu, osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie gminy Żywiec.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zajęć:

 • Kurs j. polskiego dla dzieci z UA,
 • Kurs j. polskiego dla dorosłych z UA,
 • Szkolenie dla pracowników socjalnych z psychologii pracy z osobami, które doświadczyły traumy,
 • Kurs j. ukraińskiego dla pracowników MOPS,
 • Trening integracyjno-adaptacyjny,
 • Warsztaty z autoprezentacji z elementami wizażu,
 • Warsztaty umiejętności manualnych dla dorosłych,
 • Warsztaty umiejętności manualnych dla dzieci,
 • Zajęcia ruchowe dla dzieci z UA,
 • Zajęcia ruchowe dla dorosłych z UA.

Ponadto zaplanowano realizację przedsięwzięć o charakterze integracyjnym:

 • Piknik integracyjny z okazji dnia dziecka,
 • Mikołajki,
 • Wyjścia edukacyjne,
 • Półkolonie w czasie ferii,
 • Zabawa karnawałowa.

W wyniku realizacji projektu liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie wyniesie co najmniej 30 osób.

Dofinansowanie projektu z UE: 282 994,45 PLN

Wartość projektu: 332 934,65 PLN

Facebook
Poleć stronę