Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PGR

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU.

30 marca  2022 r. Miasto Żywiec podpisało umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PGR”.

Gmina pozyskała kwotę 20 250,00 zł. (100% dofinansowania z UE)

Dzięki pozyskanym funduszom zakupiono 5 urządzeń wraz z oprogramowaniem, w tym 1 komputer stacjonarny i 4 laptopy, które przekazano dzieciom i wnukom byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, tzw. Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizująca projekt w Partnerstwie z Politechniką Łódzką, ogłosiło nabór wniosków w ramach otwartego konkursu grantowego na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Do konkursu przystąpić mogły gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Miasto Żywiec, jako jeden z potencjalnych wnioskodawców, złożyło wniosek o przyznanie grantu w ramach przedmiotowego konkursu. Zebrano 11 zgłoszeń do udziału w projekcie. Po szczegółowej weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z kryteriami organizatora konkursu do projektu zakwalifikowało się 5 uczniów.

Celem projektu było wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie REACT-EU.

Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

 

 

 

Facebook
Poleć stronę