Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 22 lutego 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

"Mobilny Urzędnik" jest usługą publiczną dla mieszkańców Miasta Żywca o szczególnych potrzebach świadczona poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Żywcu (usługa mobilna), polegająca na obsłudze mieszkańców Miasta Żywca poza siedzibą Urzędu, celem ułatwienia załatwienia spraw urzędowych.

Program usługi „Mobilny Urzędnik” obejmuje wsparcie i pomoc poprzez wizytę pracownika Urzędu Miejskiego w Żywcu w miejscu zamieszkania lub pobytu Klienta, podczas której pracownik:

 1. udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku, deklaracji lub innego formularza;
 2. udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą;
 3. przyjmie podanie, wniosek lub oświadczenie.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z usługi „Mobilnego Urzędnika” są mieszkańcy Miasta Żywca o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miejskim w Żywcu
i spełniają przynajmniej jeden z wymogów wyszczególnionych poniżej:

 1.  posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;
 2.  posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

 

Zakres usług świadczonych w ramach „Mobilnego Urzędnika” stanowią wybrane usługi znajdujące się w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Żywcu:

 1. Ewidencja ludności
  a) przyjęcie wniosku o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
  b) wniosek o zameldowanie bądź wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Ewidencja działalności gospodarczej
  a) złożenie wniosku o wpis/zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  b) złożenie wniosku o zawieszenie/wznowienie działalności gospodarczej;
  c) złożenie wniosku o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Opłata za odpady komunalne
  a) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  b) złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Usunięcie drzew i krzewów
  a) zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu;
  b) złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

 

Szczegóły dotyczące usługi "Mobilny Urzędnik" w Regulaminie usługi dostępnym TUTAJ


Załączniki:

Facebook
Poleć stronę