Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 8.00  w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

A/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok;

B/ dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024-2029;

C/ podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i objęcia nowych udziałów przez Gminę Żywiec;

D/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
E/ przyjęcia  Gminnego  Programu Osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Facebook
Poleć stronę