Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 22 lutego 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 25 stycznia 2024 roku o godz. 10.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu w Sali Ratuszowej

Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2,

które będą transmitowane na kanale, link poniżej

https://www.youtube.com/channel/UCNUuc0RZ438LEkGib4wGf5g

 

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad z Sesji Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 10 stycznia 2024 roku.

4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Żywca.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2024-2029.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i objęcia nowych udziałów  przez Gminę Żywiec.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. 

10. Sprawy organizacyjne.

11. Zakończenie obrad LXXXV Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

 

                                                                         Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                     Robert Brączek                                                                                                   

Facebook
Poleć stronę