Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 22 lutego 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
W dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 8.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu w Sali Ratuszowej

Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2,

które będą transmitowane na kanale, link poniżej

https://www.youtube.com/channel/UCNUuc0RZ438LEkGib4wGf5g

 

z proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad z Sesji Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 listopada 2023 r.

3. Uchwała Budżetowa na 2024 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2024-2029.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2024 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Klubu Sportowego „Góral 1956 Żywiec”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w Żywcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2024 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Żywca na lata 2023-2030”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 listopada 2023 roku – znak: NPII.4131.1.1162.2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego  z dnia 29 listopada 2023 roku – znak: NPII.4131.1.1166.2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Żywcu na rok 2024 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Żywcu na 2024 rok.

16. Sprawy organizacyjne.

17. Zakończenie obrad LXXXIII Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

 

                                                                         Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                   Krzysztof Wojciech Greń

Facebook
Poleć stronę