Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 22 lutego 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 15.00  w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

A/ Uchwała Budżetowa na 2024 rok;

B/ ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2024-2029;

C/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok;

D/ dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023 – 2029;

E/ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2024 rok.

F/udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania  Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;

G/wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera;

H/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Klubu Sportowego „Góral 1956 Żywiec”;

I/ nadania nazwy mostowi w Żywcu.

J/ustalenia dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2024 roku;

K/ przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Żywca na lata 2023-2030”.

L/wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 listopada 2023 roku – znak: NPII.4131.1.1162.2023.

Ł/wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego  z dnia 29 listopada 2023 roku – znak: NPII.4131.1.1166.2023.

M/przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Żywcu na rok 2024 rok;

N/ przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Żywcu na 2024 rok.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Facebook
Poleć stronę