Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 30 listopada 2023
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Utrudnienia na drodze DW 948 i drogach dojazdowych

W związku z planowanymi bitumicznymi robotami drogowymi  na drodze DW948 i drogach dojazdowych do DW948 – ul. Oczkowska i ul. Nad Jeziorem w Żywcu, Wykonawca robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK52 do DW946”,   informuje o lokalizacji i terminach zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinków drogi, na których będą realizowane bitumiczne roboty nawierzchniowe z wykorzystaniem pełnej szerokości jezdni. W/w roboty będą realizowane w obszarze między mostem nad Wilczym Jarem a rondem w Żywcu (Oczków), w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1_Mapa terenu z zaznaczoną lokalizacją zamkniętych odcinków drogi.

W związku z realizacją w/w robót, planowane są zamknięcia drogi DW948 oraz ul. Oczkowskiej i ul. Nad Jeziorem dla ruchu pojazdów na odcinkach i w terminach:

  • ul. Oczkowska i ul. Nad Jeziorem na odcinkach dojazdowych do drogi DW948  - zamknięte dla ruchu pojazdów w dniach 13.11.2023 i 18.11.2023 w godz. 8.00 ÷ 16.00 – w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2_ Mapa z zaznaczoną lokalizacją zamkniętego dla ruchu pojazdów odcinka ul. Oczkowskiej i ul. Nad Jeziorem w Żywcu.
  • Droga DW948 na odcinku od kościoła pw. Maksymiliana Kolbego do ronda w m. Żywiec (Oczków)  - zamknięta dla ruchu pojazdów w dniu 14.11.2023 w godz. 8.00 ÷ 18.00 -   w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 3_ Mapa z zaznaczoną lokalizacją zamkniętego dla ruchu pojazdów odcinka drogi DW948.
  • Droga DW948  na odcinku od  mostu nad Wilczym Jarem do ronda w m. Żywiec (Oczków) – zamknięta dla ruchu pojazdów w dniu 17.11.2023 w godz. 8.00 ÷ 19.00 -   w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 4_ Mapa z zaznaczoną lokalizacją zamkniętego dla ruchu pojazdów odcinka drogi DW948.

UWAGA:

- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, realizacja w/w planowanych robót może ulec wydłużeniu. Wykonawca powiadomi  o ewentualnych zmianach. 

W załączeniu:  

  1. Załącznik nr 1 - Mapa terenu z zaznaczoną lokalizacją zamkniętych odcinków drogi.
  2. Załącznik nr 2 - Mapa z zaznaczoną lokalizacją zamkniętego dla ruchu pojazdów odcinka ul. Oczkowskiej i ul. Nad Jeziorem w Żywcu.
  3. Załącznik nr 3_ Mapa z zaznaczoną lokalizacją zamkniętego dla ruchu pojazdów odcinka drogi DW948 od kościoła pw. Maksymiliana Kolbego do ronda w m. Żywiec (Oczków).  

Załącznik nr 4 - Mapa z zaznaczoną lokalizacją zamkniętego dla ruchu pojazdów odcinka drogi DW948 od  mostu nad Wilczym Jarem do ronda w m. Żywiec (Oczków).

Facebook
Poleć stronę