Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 30 października 2023 r. o godz. 8.00  w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

A/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok;

B/ dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023-2029;

C/ przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu;

D/ przyjęcia „Programu współpracy Miasta Żywca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”;

E/ sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Żywcu na os.700-lecia.

F/ stwierdzenia niewłaściwości do rozpatrzenia sprawy

G/ przekazania wniosku według właściwości

3. Zapoznanie się z pismem w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Żywcu w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postepowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Facebook
Poleć stronę