Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
W dniu 30 października 2023 roku o godz. 10.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu w Sali Ratuszowej

Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2,

które będą transmitowane na kanale, link poniżej

https://www.youtube.com/channel/UCNUuc0RZ438LEkGib4wGf5g

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta Żywca z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Ślubowanie nauczycieli mianowanych.
 4. Wręczenie aktów powołania uczniom do Forum Samorządów Szkolnych Miasta Żywca oraz przedstawienie programu działania na rok szkolny 2023/2024.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 18 września 2023 r. oraz Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2023 roku.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Żywca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Żywca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Żywcu na os. 700-lecia.
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zakończenie obrad LXXX Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                   Jarosław Gowin                                                                                                   

Facebook
Poleć stronę