Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Zintegrowany system dynamicznej informacji pasażerskiej i zakup autobusów niskopodłogowych

1.   System inteligentnego transportu (ITS) w Żywcu

Na terenie miasta Żywiec stworzony zostanie dynamiczny system informacji pasażerskiej. Jego głównym zadaniem będzie informowanie pasażerów o aktualnych czasach przyjazdu i odjazdu autobusów z przystanków, na których zamontowane zostaną elektroniczne tablice informacyjne. Będzie to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec”. Na Projekt ten składają się także: zakup 7 szt. autobusów niskopodłogowych spełniających normę emisji spalin EURO 6 oraz montaż 6 stojaków rowerowych systemu Bike& Ride. Celem Projektu jest stworzenie sprawnego, zintegrowanego systemu transportu publicznego.

Wniosek o dofinansowanie tego Projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu 29 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1347/124/V/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku wybrał ten Projekt do dofinansowania.

Miasto Żywiec uzyskało dofinansowanie Projektu na podstawie Umowy nr UDA-RPSL.04.05.02-24-027D/16-00 zawartej w dniu 6 października 2016 r.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”.

Wartość całego Projektu to niecałe 11 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. Miasto Żywiec wyłoży z własnego budżetu niecałe 3,4 miliona złotych.

2.   Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nowych autobusów

W dniu 28 października 2016 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup 7 szt. nowych autobusów niskopodłogowych o długości 12 m, spełniających normę emisji spalin EURO 6. Do przetargu, wszczętego w dniu 31 sierpnia 2016 r., przystąpił tylko jeden Wykonawca – Solaris Bus & Coach S.A. Oferowane autobusy w najwyższym stopniu spełniły stawiane wymogi dotyczące nie tylko normy EURO 6, ale także poziomu bezpieczeństwa, w tym monitoringu, wyposażenia i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Przetarg ten stanowi pierwszą cześć realizacji Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

3.   Miasto Żywiec zakupi 7 nowych autobusów

W dniu 16 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Żywcu doszło do podpisania umowy pomiędzy Miastem Żywiec a firmą Solaris na zakup 7 nowych autobusów. Koszt inwestycji to blisko 8 milionów zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 6 milionów zł. Wkład własny Miasta to przeszło 1,6 miliona złotych.

Miasto zakupi 7 nowych Solarisów Urbino 12. To autobusy niskopodłogowe przyjazne dla osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi i seniorów. Autobusy te spełniają też najbardziej restrykcyjne normy dotyczące emisji spalin. Są wyposażone w system informacji pasażerskiej, a także zapewniający bezpieczeństwo pasażerów monitoring.

Zakup autobusów realizowany jest w ramach Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”. Wartość całego Projektu to niecałe 11 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. Wkład własny miasta to przeszło 3,4 miliona złotych.

Umowę podpisali ze strony Miasta: Burmistrz Antoni Szlagor oraz Skarbnik Bogusława Gardaś, zaś ze strony firmy Solaris Dyrektor Sprzedaży – Kraj Andrzej Sienkiewicz. Nowe autobusy powinny pojawić się na żywieckich ulicach w maju 2017 r.

4. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż systemu informacji pasażerskiej

 

W dniu 27 marca 2017 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. W jego wyniku wybrana została oferta firmy PIXEL Sp. z o.o.

Przetarg wszczęty został w dniu 21 grudnia 2016 r. Procedura wyboru wykonawcy przedłużyła się z powodu złożenia przez jednego z potencjalnych oferentów odwołania od zapisów specyfikacji technicznej systemu. Pomimo wprowadzenia daleko idących zmian w opisie przedmiotu zamówienia, oferent ten ponownie złożył odwołanie. Zostało ono w całości oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie, co umożliwiło dokończenie procedury.

Do przetargu przystąpił tylko jeden Wykonawca – PIXEL Sp. z o.o., oferujący innowacyjne i kompleksowe rozwiązania technologiczne w zakresie współczesnego transportu publicznego, zapewniające płynne zarządzanie informacją pasażerską w czasie rzeczywistym.

Przetarg ten stanowi drugą część realizacji Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

5. Podpisanie umowy na dostawę i montaż zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Żywcu została podpisana umowa z firmą PIXEL Sp. z o.o. z Osielska dotycząca dostawy, instalacji i wdrożenia zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na terenie miasta.

Wartość umowy wynosi 1.986.450,00 zł, tj. blisko 2 mln zł, środki unijne na to zadania to niecałe 1,4 mln złotych, wkład własny miasta ok. 0,6 mln zł. W ramach tego zadania zamontowanych zostanie 8 elektronicznych tablic przystankowych, które będą wyświetlać informacje o przyjazdach autobusów w czasie rzeczywistym oraz stworzone zostaną: specjalna strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne, na których podróżni będą mogli sprawdzać rzeczywistą prognozę odjazdów dla wszystkich przystanków i aktualny rozkład jazdy.

Dostawa i montaż systemu informacji pasażerskiej realizowany jest w ramach Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”. Wartość całego Projektu to niecałe 11 milionówzłotych. Dofinansowanie unijne wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. Wkład własny miasta to przeszło 3,4 miliona złotych.

Podpisy pod umową złożyli: Burmistrz Antoni Szlagor oraz Skarbnik Bogusława Gardaś, reprezentujący Miasto Żywiec, oraz Prezes Zarządu PIXEL Leszek Cyrankowski.  System zostanie zainstalowany i uruchomiony napózniej do połowy listopada br.

 6.   Kolejnych 7 nowych autobusów w taborze MZK

W dniu 22 czerwca 2017 r. Miasto Żywiec przekazało Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Żywcu Sp. z o.o. 7 sztuk nowo zakupionych autobusów miejskich Solaris Urbino 12 wraz z wyposażeniem warsztatowym niezbędnym do prowadzenia bieżącej obsługi serwisowej. W zamian za przekazane autobusy Miasto Żywiec zwiększyło swoje udziały w Spółce (aport rzeczowy). Autobusy po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu wyruszą na ulice miasta i okolic.

7.    Nowe autobusy miejskie na drogach Żywiecczyzny

Dokładnie tydzień po przekazaniu, na ulicach Żywca pojawiło się siedem nowych autobusów miejskich Solaris Urbino 12 o numerach bocznych od 394 do 400. Są ekologiczne, bezpieczne i przyjazne osobom niepełnosprawnym. Zastąpią wysłużone pojazdy, które dotychczas znajdowały się w taborze MZK.

– „W tym momencie nasz tabor liczy 35 autobusów, z czego 25 to solarisy, 5 marki DAB, 4 neoplany i 1 mercedes. Zostało nam już tylko 5 autobusów wysokopodłogowych, reszta to pojazdy niskopodłogowe. 18 autobusów jest klimatyzowanych” – wylicza prezes MZK Żywiec Leszek Kamiński.

Nowe autobusy zostały dodatkowo oznaczone naklejkami informacyjnymi o źródle dofinansowania ich zakupu. Naklejki umieszczone są zarówno wewnątrz pojazdu (na szybie przy przednich drzwiach wejściowych i z tyłu na obudowie silnika) jak i na zewnątrz pojazdu (z lewej strony pod oknem kierowcy).

Zakup autobusów realizowany został w ramach Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”. Wartość całego Projektu to niecałe 11 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. Wkład własny miasta to przeszło 3,4 miliona złotych.


Załączniki:


Facebook
Poleć stronę