Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 22 lutego 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

Zakończył się proces weryfikacji i opiniowania złożonych przez mieszkańców Miasta Żywca projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

Złożonych zostało 8 projektów tj.: 

Lista projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

Lp.

Tytuł projektu

charakterystyka projektu

szacunkowy koszt*

1.

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3
w Żywcu

Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu ma stworzyć przyjazne miejsce do zabawy i odpoczynku dla wszystkich grup wiekowych. Z powyższego placu zabaw i siłowni będzie mogła korzystać cała społeczność miasta Żywca. Będzie to doskonałe miejsce na integrację międzypokoleniową. Przede wszystkim z projektu skorzystają mieszkańcy dzielnicy Sporysz, którzy będą pożytecznie spędzać wolny czas.

 

99.170,00 zł

2.

Budowa miejskiego lodowiska sezonowego w technice demontowalnej

Wykonana zostanie instalacja lodowiska sezonowego w technice demontowalnej, zlokalizowanego w atrakcyjnym krajobrazowo i bezpiecznym miejscu, obok pętli autobusowej na terenie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Tetmajera w Żywcu. Lodowisko będzie miało wymiary 18x30m, okolone zostanie bandą zabezpieczającą, oświetlone i nagłośnione, funkcjonujące przy temp. powietrza do +10 st. C. Lodowisko wyposażone będzie w agregat mrożący, chodnik antypoślizgowy, 60 par łyżew w różnych rozmiarach, ostrzałkę i suszarkę do łyżew oraz maszynę do pielęgnacji lodu. Jazda na łyżwach sprzyja wzmocnieniu układu sercowo – naczyniowego, poprawia kondycję w okresie zimowym, ma efekt odchudzający (spalanie na 1 godz. 300-800 kcal) i ma korzystny wpływ na psychikę oraz integrację rodzinną. Lodowisko pomieści jednorazowo 80 osób w różnym przedziale wiekowym, a wstępna kalkulacja wskazuje, że jego eksploatacja będzie generować jedynie minimalne koszty.

 

498.314,00 zł

3.

Remont nawierzchni
ul. Kraszewskiego

Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Kraszewskiego

296.943,08 zł

4.

Strefa sportu i rekreacji

Strefa sportów i rekreacji jest to miejsce, które przeznaczone będzie dla najmłodszych jak i starszych mieszkańców Żywiecczyzny. W ramach całego projektu powstanie profesjonalny skatepark, profesjonalna siłownia zewnętrzna, ścianka wspinaczkowa, boisko do piłki plażowej, boisko do streetballu oraz miasteczko ruchu drogowego.

 

406.500,00 zł

5.

Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu zielonego na osiedlu
Pod Grapą w Żywcu  (zieleniec w otoczeniu bloków 1-8)

Zadane obejmuje zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu zielonego na osiedlu Pod Grapą w Żywcu. Zagospodarowanie terenu polega na wyposażeniu zieleńca w plac zabaw dla dzieci (zjeżdżalnia, piaskownica, domek), którego brakuje w sąsiedztwie. W ramach zabezpieczenia terenu planuje się postawienie ogrodzenia  służącego ochronie dzieci i wyposażenia placu zabaw oraz ograniczenia możliwości wyprowadzania psów.

18.000,00 zł

6.

Budowa ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym rzeki Soły i Jeziora Żywieckiego

Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym rzeki Soły i Jeziora Żywieckiego o długości 2.250 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej.

498.000,00 zł

7.

Budowa ulic Liliowa i Irysowa w Żywcu

Budowa ulic Liliowej i Irysowej w Żywcu – będących drogami gminnymi – polegająca na ułożeniu odpowiedniej nawierzchni i chodnika Dodatkowo budowa oświetlenia ulicznego przy części ul. Irysowej.

200.000,00 zł

8.

Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Cyprysowej, Chabrowej, Chmielnej w dzielnicy Oczków

Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Cyprysowej, Chabrowej, Chmielnej w dzielnicy Oczków w celu poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

250.000,00 zł

 

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu projektu.

 

4 projekty przeszły negatywnie proces weryfikacji i nie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Miasta Żywca 

Wykaz projektów, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji i nie zostaną poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

 

L.p.

WNIOSKODAWCA

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

SZACUNKOWY

KOSZT *

OPINIA REKOMENDACYJA

1.

 

Grzegorz Głazowski

Budowa miejskiego lodowiska sezonowego w technice demontowalnej

Żywiec, ul. Tetmajera – wielofunkcyjne boisko sportowe

498.314,00 zł

sporządzona przez Wydział Inwestycji Miejskich:

Na obiekcie boisk przy ul. Tetmajera jest wciąż obowiązująca do VIII.2016r. gwarancja wykonawcy .

Zespół boisk sportowych jako cały obiekt był objęty umową o dofinansowaniu w ramach RPO WSL, a zgodnie z warunkami tej umowy Miasto Żywiec jest zobowiązane do zachowania warunków trwałości projektu minimum do końca 2015r.

 

2.

 

Krzysztof Pezdek

Strefa sportu i rekreacji

Amfiteatr pod Grojcem/Park zamkowy/ Błonia na os. 700-lecia

406.500,00 zł

sporządzona przez Wydział Inwestycji Miejskich:

Wskazane propozycje lokalizacji projektu obecnie wykluczają możliwość jego realizacji.

3.

 

Marek Tomaszek

Budowa ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym rzeki Soły i Jeziora Żywieckiego

Ścieżka rowerowa na wale przeciwpowodziowym od skrzyżowania Alei Jana Pawła II i ulic Kościuszki do zakończenia wału przy ul. Sienkiewicza tzw. źródełko – o długości 2.250 m

498.000,00 zł

sporządzona przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego:

Brak dokumentacji na w/w zadanie w Urzędzie Miejskim w Żywcu. Na realizację zadania wymagana byłaby zgoda RZGW Kraków. Brak map sytuacyjno – wysokościowych. Inwestycja jest do zrealizowania w  bieżącym roku pod warunkiem uzyskania zgody od właściciela terenu. Według informacji pozyskanych od właściciela terenu (RZGW) na planowane zadanie wymagana byłaby tez zgoda RDOŚ!

 

4.

 

Małgorzata Mazurek

Budowa ulic Liliowa i Irysowa w Żywcu

Budowa ulicy Liliowej na całej długości wraz z ulica dojazdową i ulica Irysową na osiedlu Widok w Żywcu, działka nr 11740/180, 11740/160

200.000,00 zł

sporządzona przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego:

Brak dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Brak podkładów sytuacyjno – wysokościowych. Inwestycja z uwagi na złożoność (nawierzchnia + chodniki + oświetlenie) jest nie do zrealizowania w bieżącym roku. Koszty inwestycji są niedoszacowane, realna kwota to 580.000,00 złotych.

 

 

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu projektu.

4 projekty przeszły pozytywnie proces weryfikacji i zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Miasta Żywca 

Wykaz projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

 

L.p.

WNIOSKODAWCA

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

SZACUNKOWY

KOSZT *

OPINIA REKOMMENDACYJA

1.

 

Beata Muś

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 w Żywcu

Plac obok boiska „ORLIK” przy SP Nr 3 ul. Marii Skłodowskiej - Curie

99.170,00 zł

kwota po weryfikacji merytorycznej to:

153.000,00 zł brutto

Projekt jest możliwy do realizacji w 2015 roku

2.

 

Marta Szafarczyk

Remont nawierzchni
ul. Kraszewskiego

ul. Kraszewskiego (od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z Al. Wolności

296.943,08 zł

kwota po weryfikacji merytorycznej to:

296.943,08 zł brutto

 

Projekt jest możliwy do realizacji w 2015 roku

3.

 

Regina Bednarz

Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu zielonego na osiedlu Pod Grapą w Żywcu  (zieleniec w otoczeniu bloków 1-8)

Osiedle Pod Grapą w Żywcu – teren zielony pomiędzy blokami 1-8

18.000,00 zł

kwota po weryfikacji merytorycznej to:

40.000,00 zł brutto

Projekt jest możliwy do realizacji w 2015 roku

4.

 

Włodzimierz Lejawka

Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Cyprysowej, Chabrowej, Chmielnej w dzielnicy Oczków

Przedstawione w propozycji do realizacji ulice znajdują się w dzielnicy Oczków, które łączą ze sobą ulice: Krakowską, Oczkowską i Suską

250.000,00 zł

kwota po weryfikacji merytorycznej to:

390.000,00 zł brutto

 

Projekt jest możliwy do realizacji w 2015 roku

 

 

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu projektu.

 

 

W dniach od dnia 21 do 28 maja 2015 roku spośród projektów, które zostały pozytywnie rozpatrzone w procesie weryfikacji, mieszkańcy Miasta Żywca wybiorą projekt lub projekty (ilość wybranych projektów zależy od kwoty ich realizacji, która nie może przekroczyć 500.000,00 złotych).

Wyboru będzie można dokonać na trzy sposoby:

  • głosując tradycyjnie poprzez wrzucenie karty do głosowania w dniach
    od 21 maja 2015 roku do 28 maja 2015 roku do specjalnie oznakowanej urny,
    która znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Żywcu w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych - budynek B, II p. pok. Nr 205

      (formularz karty do głosowania będzie można pobrać na Dzienniku Podawczym
      w Urzędzie Miejskim w Żywcu, w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych
      i Zagranicznych budynek B, II p. piętro, pok. Nr 205 lub ze strony internetowej Miasta  Żywca),

  • głosując korespondencyjnie poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Żywcu, Rynek 2, 34-300 Żywiec,
    w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2015- głosowanie” przy czym decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żywcu. Do obliczenia głosów będą brane wyłącznie karty, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Żywcu nie później niż w dniu 28 maja 2015 roku,

 

  • głosując elektronicznie poprzez przesłanie na skrzynkę mailową budzetobywatelski@zywiec.pl wypełnionej w formacie PDF karty do głosowania w dniach od 21 maja 2015 roku od godz. 00.00 do 28 maja 2015 roku do godz. 23.59.

Informacji dotyczących sposobu głosownia na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu - Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych budynek B, II p. pok. Nr 205, tel. 33/ 475-42-80, 33/ 475-42-47.

Facebook
Poleć stronę