Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 22 lutego 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

 

W dniach od dnia 21 do 28 maja 2015 roku spośród projektów, które zostały pozytywnie rozpatrzone w procesie weryfikacji, mieszkańcy Miasta Żywca wybiorą projekt lub projekty (ilość wybranych projektów zależy od kwoty ich realizacji, która nie może przekroczyć 500.000,00 złotych).

Wyboru będzie można dokonać na trzy sposoby:

 • głosując tradycyjnie poprzez wrzucenie karty do głosowania w dniach
  od 21 maja 2015 roku do 28 maja 2015 roku do specjalnie oznakowanej urny,
  która znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Żywcu w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych - budynek B, II p. pok. Nr 205

      (formularz karty do głosowania będzie można pobrać na Dzienniku Podawczym
      w Urzędzie Miejskim w Żywcu, w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych
      i Zagranicznych budynek B, II p. piętro, pok. Nr 205 lub ze strony internetowej Miasta
      Żywca), wzór karty do głosowania do pobrania pod poniższą informacją

 • głosując korespondencyjnie poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Żywcu, Rynek 2, 34-300 Żywiec,
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2015- głosowanie” przy czym decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żywcu. Do obliczenia głosów będą brane wyłącznie karty, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Żywcu nie później niż w dniu 28 maja 2015 rokuwzór karty do głosowania do pobrania pod poniższą informacją

 • głosując elektronicznie poprzez przesłanie na skrzynkę mailową budzetobywatelski@zywiec.pl wypełnionej w formacie PDF karty do głosowania w dniach od 21 maja 2015 roku od godz. 00.00 do 28 maja 2015 roku do godz. 23.59.
  wzór karty do głosowania elektronicznego do pobrania pod poniższą informacją 

 

Informacji szczegółowych  dotyczących sposobu głosownia na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu - Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych budynek B, II p. pok. Nr 205, tel. 33/ 475-42-80, 33/ 475-42-47.

 


Załączniki:

Facebook
Poleć stronę