Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Żywcu

KOMISARZ WYBORCZY
W BIELSKU-BIAŁEJ II

Mariusz Grążawski

 DBB.0012.87.2024

 

POSTANOWIENIE NR 305/2024

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II

 

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

 

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Żywcu

i w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Żywca

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej II  

 

postanawia, co następuje:

§1

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Żywcu na dzień 7 maja 2024 roku, godzinę 10.00, w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2, w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Burmistrza Miasta Żywca.

§2

Ustalić porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenia prawomocności.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego, Burmistrza Miasta Żywca.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żywcu.
  5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żywcu.
  6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Żywca.
  7. Wystąpienie Burmistrza Miasta Żywca.
  8. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
  9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

§3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

KOMISARZ WYBORCZY

w Bielsku-Białej II

Mariusz Grążawski

(dokument podpisany elektronicznie)

Facebook
Poleć stronę