Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Nabór instalatorów do Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu

OGŁOSZENIE O  OTWARCIU  NABORU  NA  LISTĘ  PODMIOTÓW

UPRAWNIONYCH   DO  WYKONANIA  USŁUGI

ZAKUPU  I  MONTAŻU  NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

(kotłów peletowych, gazowych, olejowych, elektrycznych, zgazowujących  drewno, kominków na pelet, węzłów wymiennikowych lub pompy ciepła)

 

W ramach rozpoczętego przez Urząd Miejski w Żywcu „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2024 roku zapraszamy firmy instalatorskie lub instalatorów zainteresowanych wykonaniem usługi modernizacji kotłowni (montażu nowego ekologicznego źródła ciepła) do przedstawienia swojej oferty.

Realizacja „Programu…” w 2024 roku obejmuje dopłatę właścicielom nieruchomości, położonych w granicach administracji m. Żywca do:

  • modernizacji kotłowni, polegającej na likwidacji starego źródła ciepła i instalacji nowego, ekologicznego/niskoemisyjnego źródła ciepła, węzła wymiennikowego, pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Osoby biorące udział w „Programie…” muszą spełniać warunki zawarte w Zasadach udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2024 roku.

         W celu zapewnienia wysokiej jakości usługi oraz wykonania jej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zainteresowani muszą spełnić odpowiednie Warunki dla Instalatorów 2024.

         Operator Programu udostępni warunki i zasady opracowania przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2024 roku po zgłoszeniu na adres: pone2024@ekoterm.ig.pl

 

Wyznacza się termin przyjmowania wypełnionych formularzy (skany) drogą elektroniczną na adres: pone2024@ekoterm.ig.pl

drogą pocztową lub osobiście na adres: MZEC „EKOTERM” sp. z o.o. ul. Folwark 14; 34 – 300 Żywiec  z dopiskiem „Instalator PONE 2024” w dniach od 13.05.2024 do 10.06.2024 r.

 

Zakwalifikowanie Instalatora do „Programu…” w 2024 roku będzie możliwe po spełnieniu wszystkich warunków określonych w naborze na listę instalatorów na podstawie oceny złożonych dokumentów przez członków komisji.

Facebook
Poleć stronę