Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Podsumowanie działań w 2023 roku - Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych
W cyklu prezentującym dokonania naszych wydziałów, jednostek, spółek miejskich oraz szkół i przedszkoli działających na terenie miasta Żywca, pora na przedstawienie działań Biura ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych.
Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych w 2023 r. złożyło wnioski o dofinansowanie z następujących projektów:
1. Maluch + Utworzenie Żłobka nr 2 w Mieście Żywiec
a. Program: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 KPO
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 976 812,02 zł, Dofinansowanie: 976 812,02 zł., Wkład własny: 0,00 zł.
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Zrealizowany.
2. Maluch + Funkcjonowanie Żłobka nr 2 w Mieście Żywiec
a. Program: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 FERS
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 722 304,00 zł, Dofinansowanie: 722 304,00 zł, Wkład własny: 0,00 zł.
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Oczekiwanie na podpisanie umowy.
3. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Mieście Żywiec
a. Program: Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza "Inicjatywa Antysmogowa"
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 186 040,00 zł, Dofinansowanie: 186 040,00 zł, wkład własny: 0,00 zł.
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Zrealizowany
4. Wymiana stolarki okiennej w Starym Zamku w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 3 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 3 430 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 70 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania
5. Wymiana nawierzchni dziedzińca w Starym Zamku w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 490 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 10 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania
6. Ochrona Domku Chińskiego przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 150 000,00 zł, Dofinansowanie: 147 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 3 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania
7. Zachowanie substancji zabytku poprzez prace konserwatorskie pokrycia dachowego w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 3 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 3 430 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 70 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania
8. Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 490 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 10 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek wybrany do dofinansowania, przed ogłoszeniem postępowania zakupowego.
9. Zabezpieczenie substancji zabytku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 150 000,00 zł, Dofinansowanie: 147 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 3 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania
10. Prace restauratorskie wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 3 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 3 430 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 70 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania
11. Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 490 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 10 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek wybrany do dofinansowania, przed ogłoszeniem postępowania zakupowego.
12. Zachowanie substancji zabytku poprzez prace restauratorskie wybranych pomieszczeń Żywieckiej Bibliotece Samorządowej
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 150 000,00 zł, Dofinansowanie: 147 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 3 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania
13. Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze św. Rozalii w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 150 000,00 zł, Dofinansowanie: 147 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 3 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek wybrany do dofinansowania, przed ogłoszeniem postępowania zakupowego.
14. Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – III edycja PGR
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 2 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 2 450 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 50 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek wybrany do dofinansowania, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
15. Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miejskim w Żywcu
a. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 465 075,00 zł, Dofinansowanie: 395 313,75 zł – 85%, Wkład własny: 69 761,25 zł – 15%.
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania
16. Przyjazne środowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu
a. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 146 750,00 zł, Dofinansowanie: 124 737,50 zł – 85%, Wkład własny: 22 012,50 zł – 15%.
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Zrealizowany.
17. Radosne przedszkolaki w Żywcu
a. Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027
b. Wnioskowane dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 352 732,50 zł., Dofinansowanie: 317 459,25 zł. - 90%, Wkład własny: 35 273,25 zł – 10%
c. Etap realizacji: Wniosek oczekuje na ocenę.
18. Pokonać bariery - szkoła przyjazna każdemu
a. Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 832 521,87 zł, Dofinansowanie: 790 895,77 zł. - 95%, Wkład własny: 41 626,10 zł – 5%
c. Etap realizacji: Wniosek oczekuje na ocenę.
19. Poprawa warunków rozwoju terenów inwestycyjnych w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – VII EDYCJA ROZWÓJ STREF PRZEMYSŁOWYCH
b. Wnioskowane dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 50 000 000,00 zł, Dofinansowanie: 49 000 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 1 000 000,00 – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania
20. Żywiec - miasto mnóstwa możliwości
a. Program: Rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmacnianiu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 96 602,00 zł, Dofinansowanie: 96 602,00 zł - 100%, Wkład własny: 0,00 zł.
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Zrealizowany.
21. Poprawa infrastruktury drogowej w Żywcu poprzez modernizację ulic (Futrzarska, Wodna, Browarna boczna, Okrężna, Bławatkowa)
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – VI EDYCJA PGR
b. Wnioskowane dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 2 040 816,00 zł, Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 40 816,00 zł. – 2%
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Przed ogłoszeniem postępowania zakupowego.
22. Modernizacja infrastruktury drogowej w Żywcu (Półkole i Stokowa)
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – VI EDYCJA PGR
b. Wnioskowane dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 510 204,00 zł, Dofinansowanie: 500 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 10 204,00 zł. – 2%
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Przed ogłoszeniem postępowania zakupowego.
23. Poprawa infrastruktury drogowej w Żywcu poprzez modernizację ul. Wiśniowej oraz ul. Władysława Reymonta
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – VIII EDYCJA
b. Wnioskowane dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 2 105 263,16 zł, Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł - 95%, Wkład własny: 105 263,16 zł – 5%
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Przed ogłoszeniem postępowania zakupowego.
24. Zapewnienie nowoczesnych i bezpiecznych warunków transportu w Mieście Żywiec (Grojec, Łączna, Malownicza, Habdasówka, Świętokrzyska, Za Łyską, Kazimierza Wielkiego)
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – VIII EDYCJA
b. Wnioskowane dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 13 684 000,00 zł, Dofinansowanie: 13 000 000,00 zł - 95%, Wkład własny: 684 000,00 zł – 5%
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Przed ogłoszeniem postępowania zakupowego.
25. Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielenia świadczeń zdrowotnych - etap III
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – VIII EDYCJA
b. Wnioskowane dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 5 883 000,00 zł, Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł - 85%, Wkład własny: 883 000,00 zł – 15%
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Przed ogłoszeniem postępowania zakupowego.
26. Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 3 571 400,00 zł, Dofinansowanie: 3 500 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 71 400,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wybrany do dofinansowania. Przed udzieleniem dotacji i ogłoszeniem postępowania zakupowego.
27. Rewitalizacja frontu kamienicy Rynek 14
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 150 000,00 zł, Dofinansowanie: 147 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 3 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
28. Rewitalizacja zabytkowej kamienicy położonej w Żywcu prezy ul. Sempołowskiej 2, będącej elementewm staromiejskiego układu urbanistycznego Żywca
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 900 000,00 zł, Dofinansowanie: 855 000,00 zł - 95%, Wkład własny: 45 000,00 zł – 5%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
29. Remont elewacji frontowej i podwórkowej oraz rewitalizacja drzwi wejściowych od ul. Komorowskich i od podwórza
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 490 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 10 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
30. Remont kamienicy przy ul. Dworcowej 2
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 3 600 000,00 zł, Dofinansowanie: 3 500 000,00 zł, Wkład własny: 100 000,00 zł
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
31. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Prałata Słonki 11 w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 490 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 10 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
32. Roboty budowlane przy zabytku zlokalizowanym przy ul. Rynek 23 w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 6 000 000,00 zł, Dofinansowanie: 3 500 000,00 zł, Wkład własny: 2 500 000,00 zł.
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
33. Rewitalizacja kamienicy u zbiegu ulic Kościuszki - Kraszewskiego - 3 Maja
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 490 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 10 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
34. Wymiana nawierzchni dziedzińca w Starym Zamku w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł, Dofinansowanie: 490 000,00 zł - 98%, Wkład własny: 10 000,00 zł – 2%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
35. Remont i odnowienie zabytkowej fasady kamienicy wraz z odtworzeniem oryginalnej sztukaterii od strony ul. Sienkiewicza
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków II Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 550 000,00 zł, Dofinansowanie: 500 000,00 zł., Wkład własny: 50 000,00 zł.
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
36. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Żywiec
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych IX Edycja
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 1 900 000,00 zł, Dofinansowanie: 1 520 000,00 zł. – 80%, Wkład własny: 380 000,00 zł. – 20%
c. Etap realizacji: Wniosek nie zakwalifikowany do dofinansowania.
37. Cyberbezpieczny Urząd
a. Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 944 444,00 zł, Dofinansowanie: 850 000,00 zł. – 90%, Wkład własny: 44 444,00 zł. – 10%
c. Etap realizacji: Wniosek wybrany do dofinansowania, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Ponadto Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych w 2023 r. rozliczało wnioski o dofinansowanie z następujących projektów:
1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
a. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 4 015 225,57 zł, Wydatki kwalifikowalne: 3 985 950,11 zł, Dofinansowanie: 3 388 057,58 zł – 85%, Wkład własny: 627 167,99 zł.
c. Etap realizacji: Zakończono.
2. Miasto Żywiec – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020
a. Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Wsparcie Rozwoju Miast
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 989 940,21 zł, Dofinansowanie: 989 940,21 zł – 100%,
c. Etap realizacji: Zakończono.
3. Maluch +_Utworzenie Żłobka nr 2 w Mieście Żywiec
a. Program: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 KPO
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 976 812,02 zł, Dofinansowanie: 976 812,02 zł., Wkład własny: 0,00 zł.
c. Etap realizacji: Zakończono.
4. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Mieście Żywiec
a. Program: Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza "Inicjatywa Antysmogowa"
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 186 040,00 zł, Dofinansowanie: 186 040,00 zł, wkład własny: 0,00 zł.
c. Etap realizacji: Zakończono.
5. Żywiec - miasto mnóstwa możliwości
a. Program: Rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmacnianiu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 96 602,00 zł, Dofinansowanie: 96 602,00 zł - 100%, Wkład własny: 0,00 zł.
c. Etap realizacji: Zakończono.
6. Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu
a. Program: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
b. Wnioskowanie dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 3 646 986,90 zł, Dofinansowanie: 3 464 637,60 zł – 95%, 182 349,30 zł – 5%
c. Etap realizacji: Zakończono.
7. Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – II EDYCJA
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 5 211 404,16 zł, Dofinansowanie: 4 950 833,95 zł - 95%, Wkład własny: 260 570,21 zł – 5%
c. Etap realizacji: Zakończono.
8. Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu
a. Program: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – II EDYCJA
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 9 246 048,04 zł, Dofinansowanie: 7 859 140,83 zł - 85%, Wkład własny: 1 386 907,21 – 15%
c. Etap realizacji: W trakcie realizacji.
9. „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”
a. Program: Rozwój Lokalny - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
b. Dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 15 331 864,51 zł, Dofinansowanie: 15 331 864,51 zł – 100%
c. Etap realizacji: W trakcie realizacji.
Kwota środków pozyskanych w 2023 r. dla Miasta Żywca oraz jego jednostek wyniosła 32 533 495,52 zł (podpisane umowy o dofinansowanie)

Facebook
Poleć stronę