Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 22 lutego 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Kwalifikacja Wojskowa w 2024 roku

W okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

Mężczyźni urodzeni w 2005 roku i zameldowani na terenie miasta Żywca na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące obowiązani są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w okresie od 23 lutego do dnia 29 lutego 2024 roku Komisja pracować będzie w Żywcu przy ul. ul. Sienkiewicza 52 na terenie dawnego Szpitala Powiatowego (budynek Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Żywcu).

Do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. Mężczyzn urodzonych w 2005 roku,
 2. Mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004. Którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. Osoby które w latach 2022 i 2023:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie czasowe niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

-zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie czasowe niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,
o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

 1. d) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celach uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 2. e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej
 3. f) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Wymaga się osobistego stawiennictwa wzywanego.

Zgłaszający się do komisji lekarskiej po raz pierwszy przedstawia następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki
 • dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia

 

Zgłaszający się do komisji lekarskiej kolejny raz przedstawia:

 • dowód osobisty
 • książeczkę wojskową
 • dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniego poboru
Facebook
Poleć stronę