Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Program Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej BESKIDY

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zrealizowało zadanie publiczne pn. Program Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej BESKIDY dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przy wkładzie finansowym wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu żywieckiego.

Dokument powstał na podstawie inwentaryzacji zasobów i potencjału turystycznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz 15 gmin powiatu żywieckiego, analizy dokumentów i źródeł zastanych dotyczących dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz potencjału i walorów turystycznych na analizowanym terenie. Wykorzystane zostały wyniki badań popytowych rynku turystycznego, przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu żywieckiego oraz turystów oraz materiał wypracowany w trakcie warsztatów diagnostycznych adresowanych do przedsiębiorstw turystycznych i około turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do lektury.

        

 

Zadanie publiczne pn. „Opracowanie Programu Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej BESKIDY” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0016/2250/UDOT/DT/BP z dnia 25 maja 2023 r.

 

 


Załączniki:

Facebook
Poleć stronę