Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 30 listopada 2023
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 30 października 2023 r. o godz. 8.00  w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

A/dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok;

B/dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023-2029;

C/przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu;

D/przyjęcia „Programu współpracy Miasta Żywca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”;

E/ sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Żywcu na os.700-lecia.

    3. Wolne wnioski.

    4. Zakończenie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

 

Facebook
Poleć stronę