Zadzwoń do nas

Dziś jest poniedziałek 22 kwietnia 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej
Powstaje nowe przedszkole przy ul. Tetmajera

Trwają intensywne prace przy budowie nowego przedszkola w Żywcu-Zabłociu. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, od 1 września 2017 r. zostaną tam przeniesione dzieci z Przedszkola nr 1 przy ul. ks. prałata Stanisława Słonki.

Wcześniej pisaliśmy:

W miesiącu lipcu 2016 r. w Zabłociu przy ul. Tetmajera, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska ze sztuczną nawierzchnią, rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji jaką jest „Budowa nowego przedszkola w Żywcu". Jest to projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 .  Miasto po długotrwałych staraniach uzyskało dofinansowanie dla tego projektu umową nr UDA-RPWSL.12.01.02-24-032B/15-00 podpisaną 28 grudnia 2016r. tj. trzy miesiące po rozpoczęciu prac budowlanych.

Cel projektu: Zwiększenie stopnia upowszechnienia i dostępności edukacji przedszkolnej  w  województwie śląskim, poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego  w żywieckiej dzielnicy Zabłocie.

 Beneficjent:   Miasto Żywiec

Obiekt został zaprojektowany przez Studio Projektowe s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury
z Żywca. Wynikający z dokumentacji projektowej potencjał edukacyjny obiektu  stanowi 150 miejsc, co oznacza wyraźny wzrost liczby miejsc w stosunku do stanu obecnego (121 miejsc). Tym samym, projektowana inwestycja wywiera pozytywny wpływ na wzrost potencjału edukacyjnego Województwa Śląskiego, gdyż zapewnia zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich (obecnie jest to 65 miejsc, po realizacji inwestycji będzie to 95 miejsc, dodatkowo utworzona zostanie 1 grupa 3 i 4-latków).       Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma  WODPOL Sp. z o.o.   z siedzibą  w  Żywcu przy ul. Ks.Pr.St. Słonki 24.

Planowana Całkowita wartość projektu wyniesie  blisko 7 mln zł (6 977 893,02 zł), w tym środki
z UE w kwocie nie przekraczającej 4 415 558,13 zł. 
 

Ukończenie inwestycji planowane jest na okres wakacji bieżącego roku, tak aby po wakacjach dzieci mogły już pójść do nowego przedszkola.


Facebook
Poleć stronę