Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 18 maja 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

CZYSTE POWIETRZE – PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W MIEŚCIE ŻYWCU zlokalizowany jest na ul. Ks. Pr. St. Słonki 4.

Punkt czynny jest 1 raz w tygodniu:

w poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.30

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych informacją na temat dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze!

Telefon do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego: 33 860 10 32

 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program dedykowany jest dla Beneficjentów będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziomy dofinansowania:

W programie Beneficjentów podzielono na trzy grupy intensywności dofinansowania:

  • poziom podstawowy - roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł
  • poziom podwyższony - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1894, 00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2651, 00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • poziom najwyższy - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Czyste Powietrze – program priorytetowy – dokumenty programowe – wersja obowiązująca od 03.01.2023

 

Pomocne strony internetowe:

Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Żywca - stan na 31.03.2024 r.

Dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Broszura grafiki korzyści

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Facebook
Poleć stronę