Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024
logotyp Iceland, Liechtenstein, Norway grantsflaga Unii Europejskiej

W dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w
Żywcu, Rynek 2 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury,
Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji
i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej oraz Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
A/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok;
B/ dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata
2024-2029;
C/ zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody;
D/ zmiany uchwały Nr LXXVIII/536/2023 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia
18 września 2023 r. dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania
oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
i zmienionej uchwałą LXXIX/552/2023 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia
28 września 2023 r.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Facebook
Poleć stronę